Arquitectes: Plasència Arquitectura
Situació: Avinguda Mare de Deu de Montserrat 23 (Barcelona)
Superfície construïda: 793 m² distribuïts en Planta Baixa, Entresòl ,1a, 2a ,3a i 4a.

Aquest edifici plurifamiliar d’habitatges, construït sobre una superfície de 793 m² al barri de Guinardó (Barcelona), va ser projectat al 2019 per Plasència Arquitectura. L’edificació està constituïda per sis habitatges, dos d’aquestes de tipus dúplexs, i un local comercial a la planta baixa i l’altell.

La façana principal de l’edifici ha estat projectada d’acord a l’entorn que l’envolta, amb maons de cara vista Piera Eco Klinker en color marró. Per als exteriors s’han emprat fusteries d’alumini lacades de color fosc, trencament de pont tèrmic, envidraments laminars i baix emisivos.

Tots els habitatges d’aquest edifici plurifamiliar entre mitgeres disposen d’un sistema aerotèrmic de producció d’ACS i climatització reforçat amb un dipòsit acumulador de 200 litres. La calefacció es distribueix mitjançant radiadors d’alumini, mentre que l’aire acondicionat es disposa a través de conductes ocults en el fals sostre i unitats ‘fancoil’.