Arquitectes: Twobo
Situació: Vallromanes (Barcelona)
Superfície construïda: 290 m² distribuïts en planta baixa i primera.

Habitatge unifamiliar aïllat de nova construcció en una parcel·la de 970 m². La casa consta de dues plantes, baixa i primera, que s’han integrat amb precisió en el pendent del terreny per a permetre l’accés directe i tanmateix, dissimular subtilment el desnivell existent en la parcel·la. L’estructura principal es compon de pilars i lloses massisses de formigó armat, a excepció de la coberta del doble espai en la planta primera que s’ha construït mitjançant una armadura de perfils metàl·lics i bigues de fusta laminada.

Entorn a dos de les façanes, l’estructura de l’edifici es perllonga formant pèrgoles de formigó que emboliquen els espais exteriors, filtrant la llum i dotant-los d’una personalitat pròpia. Sobre la planta noble apareix el volum que allotja el doble espai del saló, el qual s’ha revestit exteriorment amb plaques metàl·liques mini ona lacades en el mateix color que la fusteria exterior.

A fi d’aconseguir un habitatge el més eficient possible i la màxima qualificació energètica, s’han emprat durant la construcció grans gruixos d’aïllament tèrmic tant en la coberta com en les façanes, i tancaments exteriors amb envidrament baix emissiu i control solar. En el mateix sentit, la instal·lació de calefacció s’ha realitzat a través d’un sòl radiant alimentat per aerotèrmia.