Arquitectes: Plasencia Arquitectes
Situació: Barri Sarrià-Sant Gervasi
Superfície construïda: 1.100 m²

Edifici plurifamiliar de 5 vivendes, construït sobre una superficie de 1.100 m² al barri de Sant Gervasi (Barcelona) i projectat per l’empresa d’arquitectura Plasencia Arqiutectura.

Tots els habitatges d’aquest edifici plurifamiliar entre mitgeres disposen d’un sistema aerotèrmic de producció d’ACS i climatització reforçat amb un dipòsit acumulador de 200 litres. La calefacció es distribueix mitjançant radiadors d’alumini, mentre que l’aire acondicionat es disposa a través de conductes ocults en el fals sostre i unitats ‘fancoil’.

La climatització de les vivendes es desenvolupa a través d’una red de conductes ocults al fals sostre de cada vivenda. Aquesta s’alimenta per bombes de calor d’alta eficiencia. Les màquines exteriors de totes les vivendes es disposen a la terrassa comunitària de la planta coberta.

La façana principal de l’edifici ha estat projectada d’acord a l’entorn que l’envolta, amb maons de cara vista Piera Eco Klinker en color marró. Per als exteriors s’han emprat fusteries d’alumini lacades de color fosc, trencament de pont tèrmic, envidraments laminars i baix emisivos.