Arquitectes: Ferran Huerta – Jordi Llobell
Situació: Xerric 7-9 (Sant Cugat del Vallès)
Superfície construïda: 675 m² distribuïts en Planta, Baixa i 1a.

Aquestes dues edificacions, incloses en el Pla especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sant Cugat del Vallés, van ser rehabilitades al 2020 pels arquitectes Ferran Huerta i Jordi Llobell. El projecte de reforma va constituir la recuperació de l’esplendor perduda pels edificis amb el pas dels anys, encara que respectant la seva façana i la seva estructura interior.

En aquest projecte de rehabilitació i reforma es va dur a terme una meticulosa restauració i rehabilitació de les superfícies deteriorades sense perdre de vista els elements ornamentals originals. Una vegada recuperats aquests anaven a retornar la personalitat de l’aspecte exterior de l’edifici.

L’estructura interior de murs de les edificacions es va alterar únicament en aquells punts que requerien ser adaptats d’acord amb la nova distribució acordada amb el client. L’edifici es compon de dos locals comercials i tres habitatges que disposen d’acabats d’una gran qualitat i un equipament de primer nivell.

Destaca la calefacció per sòl radiant alimentada per calderes de condensació de gas natural i reforçada amb col·lectors solars tèrmics. La climatització instal·lada a través d’una xarxa de conductes ocults en el fals sostre de cada habitatge, és alimentada per bombes de calor amb tecnologia Inverter.