Arquitectes: Ferran Huerta – Jordi Llobell
Situació: Mare de Deu del Coll 100-102 (Barcelona)
Superfície construïda: 1.488 m² distribuïts en Planta soterrani, Baixa, Altell ,1a i 2a.

Aquest edifici plurifamiliar d’habitatges, construït sobre una superfície de 1.488 m² a Vallcarca (Barcelona), va ser projectat en 2020 per Ferran Huerta i Jordi Llobell. L’edificació està constituïda per deu habitatges, quatre d’aquestes de tipus dúplexs, i un aparcament en la planta soterrani amb deu places per a vehicles i deu trasters.

La façana principal de l’edifici està formada per panells prefabricats de formigó tipus GRC amb diverses textures. La façana posterior ha estat projectada mitjançant un sistema d’aïllament tèrmic exterior ‘SATE’ per a evitar possibles ponts tèrmics. Als balcons de la 1r i 2n planta s’han disposat unes gelosies de fusta ‘Xarxa Cedar’ com a protecció solar.

Tots els habitatges d’aquest edifici plurifamiliar entre mitgeres disposen d’un sistema ACS alimentat per una bateria de col·lectors solars tèrmics situats en la coberta de l’edifici i reforçats mitjançant l’ús combinat d’acumulador i termo.

La climatització dels habitatges es desenvolupa a través d’una xarxa de conductes ocults en el fals sostre de cada habitatge i alimentat per bombes de calor d’alta eficiència , situant les maquines exteriors de tots els habitatges a la terrassa comunitària de la planta coberta.